Komu możemy pomóc?
Osobom cierpiącym na dystrofie mięśniową potwierdzoną kserokopią badania genetycznego lub wypisu ze szpitala , którzy dopełnią formalności opisanych w punkcie Jakie są warunki założenia subkonta.

Jak potencjalny ofiarodawca 1% podatku dochodowego może przekazać środki na rzecz Podopiecznego?
Aby przekazać 1 proc. podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć oraz podać cel. Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Nie trzeba nic wpłacać, ani czekać na zwrot podatku!
Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.
Dane potrzebne do przekazania 1% to:
Numer KRS Fundacji: 0000325747
Cel szczegółowy 1%: np. Adam Kowalski

Jak mogę zbierać darowizny?
Aby zbierać środki z darowizn, darczyńca musi wpłacić darowiznę na konto Fundacji (podane na stronie głównej) a w tytule przelewu wpisać cel np. ,,dla Adama Kowalskiego”
Czy mogę zamieścić apel w mediach?
NIE, apel w mediach może zamieścić TYLKO FUNDACJA.
Apel powinien zostać przesłany do Fundacji, która po zapoznaniu się z nim i odpowiednim przeredagowaniu wyśle go do wydawcy.
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA apele do bliżej nie określonych darczyńców może kierować jedynie FUNDACJA.

Czy mogę wysyłać prośby o wpłaty/apele poprzez e-mail?
NIE, wysyłanie niechcianej poczty tzw. SPAM jest wykroczeniem.
Wysyłając takie e-maile mimo szlachetnego celu i na pewno wielkiej potrzeby trzeba liczyć się z tym, że ktoś może nas oskarżyć o spamowanie. Fundacja przestrzega przed tego typu działalnością i każdy, kto będzie naruszał przepisy, musi liczyć się z rozwiązaniem porozumienia.

 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta