Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w prawie podatkowym, oraz zmianie siedziby, Fundacja jest zmuszona zmienić dotychczasowy wymóg w zakresie wystawiania faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych ( zarówno krajowych jak i zagranicznych). Wszystkie dokumenty powinny być wystawiane na dane osoby fizycznej- tj. dane Podopiecznego lub osoby reprezentującej Podopiecznego ( Rodzica/Opiekuna Prawnego).

Przykład:

Nabywca:

Jan Kowalski
Biała 8
80-155 Gdynia

W przypadku faktur bądź rachunków, które Fundacja ma opłacić bezpośrednio do kontrahenta (np. sprzedawcy sprzętu rehabilitacyjnego) – nabywcą jest Podopieczny lub osoba reprezentująca Podopiecznego ( Rodzic/Opiekun Prawny) , a płatnikiem Fundacja.

Przykład:

Nabywca:

Jan Kowalski
Biała 8
80-155 Gdynia

Płatnik:

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

Ul. Leśna 17

83-331 Przyjaźń

NIP 9571015695

W przypadku faktur dofinansowanych przez NFZ,PFRON,PCPR procedura jest taka sama. Dokument jest wystawiany na Podopiecznego a w UWAGACH sprzedawca musi wpisać jaki jest wkład finansowy Fundacji np. PCPR 2000 zł, Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy ul. Leśna 17, 83-331 Przyjaźń NIP 9571015695 3000 zł.

Każdy dokument księgowy ( faktura,rachunek) musi być na odwrocie opisany i podpisany.


Zestawienie kosztów również należy wypełniać bez zmian tzn wpisujemy dane podopiecznego lub osoby reprezentującej podopiecznego. Jeżeli faktura ma być opłacona bezpośrednio na konto kontrahenta to i tak zestawienie kosztów wypełnia na swoje dane Podopieczny lub osoba reprezentująca podopiecznego.

Z poważaniem

Agnieszka Volkov

 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta